19 felsőoktatási intézmény képviseletében megjelent szakértők záró-nyilatkozatban fejezték ki azon határozott szakmai véleményüket, hogy szükségesnek ítélik egy szakmai felsőoktatási szervezet létrejöttét

A magyar felsőoktatási intézmények távoktatási/e-learning fejlesztő szervezeteinek vezető szakemberei 2006. április 20-án egy szakmai Kerekasztal megbeszélésre gyûltek össze.

A 10 évvel korábban – a 1996. áprilisában megrendezett tótvázsonyi Felsőoktatási Távoktatási Konzultáció eredményeként – létrehozott, majd a későbbiekben megszûnt Nemzeti Távoktatási Egyetemi-Főiskolai Szövetség szellemiségét és céljait visszaidézve elemeztük a jelenlegi helyzet aktuális problémáit és teendőit.

A Kerekasztal megbeszélés rendezvényén résztvevő 19 felsőoktatási intézmény képviseletében megjelent szakértők záró-nyilatkozatban fejezték ki azon határozott szakmai véleményüket, hogy szükségesnek ítélik egy szakmai felsőoktatási szervezet létrejöttét a hazai távoktatás/e-learning fejlesztés támogatása, hatékonyságának fokozása, eredményeinek széleskörû terjesztése és hasznosítása, a hazai és a nemzetközi együttműködés fokozása céljával.

A Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület 2007. májusában került bejegyzésre, s mint kiemelten közhasznú szervezet folytatja tevékenységét.

Kitűzött célok

 • Rendszeres információ és tapasztalat-csere lehetőségét kívánjuk megteremteni a felsőoktatási intézmények távoktatási/e-learning fejlesztő szervezetei és szakemberei között.
 • Támogatni kívánjuk az Egyesület tagjait abban, hogy működőképes, finanszírozható fejlődést biztosító szervezeti és üzleti modellek alapján együttműködjenek kidolgozott anyagaik hasznosításában, erőforrásaik megosztásában, önképzési és továbbképzési lehetőségeik bővítésében.
 • A tagintézmények e-learning képzési kínálatának egységes portálról, tananyag-bázisból való, nyilvános elérhetőségét biztosítva pártatlan közvetítői tevékenységet kívánunk folytatni az ország egészére kiterjedően.
 • Terveink között szerepel egy olyan modell kidolgozása, amellyel a jövőben széles körű lehetőséget biztosíthatnánk hallgatóinknak az egyetemek, a főiskolák és a karok közötti áthallgatásra, a megkezdett tanulmányok társintézményekben történő folytatására, valamint az oktatók és hallgatók hazai, nemzeti és nemzetközi virtuális mobilitásának támogatására.
 • Elő kívánjuk segíteni a távoktatás és nyitott képzés eszközrendszerének és tudásbázisának hatékonyabb, megosztott alkalmazását, használatát.
 • Specializált munkabizottságainkon keresztül közreműködünk a felsőoktatás távoktatási/e-learning tevékenységeivel összefüggő minőségbiztosítási feladatok megoldásában, európai memorandumokban, standardokban kinyilvánított elvek és elvárások megvalósításában helyi, országos valamint nemzetközi szintű tevékenységekben.
 • Kiemelt feladatunknak tekintjük a pedagógiai innovációk módszertani és az ezt kiszolgáló PDT keretrendszerrel (pedagogy driven technology) kapcsolatos fejlesztések kutatásában, kikísérletezésében, tesztelésében és működtetésében való összehangolt részvételt, tapasztalatcserét.
 • Országos szakmai szervezetként készséggel támogatjuk a mindenkori illetékes minisztériumokat a nemzeti távoktatási és e-learning stratégia kidolgozásában és megvalósításában, továbbá ellátjuk tagjaink szakmai érdekképviseleti feladatait.

Nemzetközi kapcsolatok

 • Nemzetközi szervezetekben és fórumokon képviseljük a magyar felsőoktatás távoktatási/e-learning szakmai közösségét.
 • Nemzetközi projektek koordinálásával, többnyelvű képzési programok, illetve megosztható és újrahasznosítható tananyagelemeket is magába foglaló közös fejlesztések révén, továbbá az oktatók és a hallgatók nemzetközi virtuális mobilitásának támogatásával aktív részesei kívánunk lenni az egységes európai felsőoktatási térség korszerűsítési folyamatainak.
 • Elő kívánjuk segíteni a Kárpát-medence és a közép-európai felsőoktatási térség hálózati együttműködésének hatékonyságát és folyamatosságát, korszerű módszertani szemléletmódjának és kommunikációs feltételrendszerének kialakítását.
 

Egyesületi dokumentumok

Alapszabály Közhasznúsági jelentés – 2007 Közhasznúsági jelentés – 2008