HuEUN | MVEHE

Hungarian eUniversity Network | Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület

2014. január 20. hétfő
by mveh
0 comments

Educatio 2014 – Átalakuló felsőoktatás konferencia

“Ha nem tudjuk sikeresen kihasználni a begyűjtött információt, akkor a megőrzésére vonatkozó döntések és a karbantartásával kapcsolatos tevékenységek haszontalanná válnak.”

Whitaker

Az Újabb mérföldkövek a felsőoktatási tartalomszolgáltatásban – a TÁMOP 4.2.5_B kiemelt projekt fejlesztései című utolsó előadás zárógondolata jelenleg az egyik fő problémája és egyben fejlesztési iránya a digitális tankönyvtár projektnek.

A már kissé elkedvtelenedett közönség előtt zajló előadás főbb pontjai:

SCORM lejátszó a tankönyvtárban

Ha minden igaz, 2013 végére bekerült a rendszerbe egy scorm lejátszó, ami az eddigi pdf és html csomagokon túl képes a felsőoktatásban gyakran használt szabványt elindítani. A lejátszó részleteiről nem volt szó, illetve egyéb, a SCORM-hoz kapcsolódó technológiai újdonságokról (xAPI, LRS) sem.

3000 cím

A különböző TÁMOP programokban fejlesztett tananyagok száma az év elejére meghaladta a háromezret, melyek alapetően az utóbbi 7 év termését jelentik a felsőoktatási tartalomfejlesztésben. Ezen tartalmak szűrése és böngészése még kisebb akadályokba ütközik a Könyv/Folyóirat/Összes kategóriákat nézve, mindenesetre – a zárógondolatot megfontolva – ezeket az információkat kell majd jobban kihasználva támogatni a tartalomszolgáltatást.

SciVal Experts integráció

A kutatói hálózat és adatbázis is beszerzésre került, mely már most 3000 kutatói profilt, 100 604 publikációt a tartalmaz a tegnapi adatok szerint.

Beszerzések kiadóktól

Az előbbi forrásokon túl a kiadói oldalról történik majd a tartalom bővítése, melynek formai (digitalizálás) részleteiről egyelőre nem lehetett információkat megtudni.

Az elmondottak szerint a mérföldkövek mennyiségi dimenzióban jelentek meg inkább, és a több síkon megjelenő tartalmak felhasználói oldalának fejlesztése, a tanulói/okatatói aktivitás, fogyasztást mérő adatok (LRS), portfólió-kompatibilitási kérdések nem kerültek elő, mint fejlesztési irányok, így ezek továbbra is az egyes intézményi stratégiák részeként jelenhetnek meg a jövőben.

2013. december 16. hétfő
by mveh
0 comments

Az Online Educa idei kulcsszavai

A személyes jelenlét hiányában kerestük azokat az online ismertetőket, amelyek a hivatalos csatornákon túl valamelyest részletesebb képet adhatnak az idei konferencia főbb történéseiről.

hires-oeb-051213-5223

Az eLearning 24/7 blog megbízható forrásnak tűnik ebből a szempontból, általában jelen vannak a nagyobb edtech eseményeken és meglehetősen tág perspektívából szokták megfigyelni a hangsúlyos jelenségeket.

Idei összefoglalójukban 3 nagyobb üzenetet figyeltek meg, illetve jelezték, hogy a vártnál mely vezényszavak voltak halkabbak.

A nagy hármas

 1. Személyre szabott tanulás
 2. Videó mindenek felett (videó előadás, videós okatatási felületek, HD videók stb.)
 3. “Mindent egy helyen” modell (one-stop-shop)

Ami viszont a vártnál kisebb koncentrációban volt jelen, az a Gamification, illetve a Mobil. Pontosabban az utóbbi leginkább a táblagép az osztályteremben témában csúcsosodott ki, míg a Tin Can, és maguk az okostelefonok csak viszonylag ritkán jelentkeztek.

A további – főleg új szolgáltatásokhoz és LMS-hez kapcsolódó – témákért itt lehet elérni a posztot: OEB review

Emellett a konferencia kiemelt témái (pl. a formális oktatás újragondolása, moocs/spocs, learning statistics) pedig a hivatalos oldalról érhetők el: Highlights

2013. december 5. csütörtök
by mveh
0 comments

Tempus Erasmus+ Információs nap

tempus információs nap

December 5-én tartotta meg információs napját a Tempus Közalapítvány, melyen ismertette a 2014-től elérhető Erasmus+, illetve az EGT Alap, CEEPUS, Marie Skłodowska-Curie és Jean Monnet pályázatok részleteit.

Bokodi Szabolcs vezette be az előadásokat, melyben kiemelte a budapesti székhelyű EIT (Európai Innovációs és Technológiai Intézet) fontosságát, mely a következő időszakra 2.7 milliárd Euro támogatást kapott, így a következő 6 év tudásháromszög fejlesztésre fordítható összeg eléri a teljes fejlesztési budget 3,5%-át.

Ugrósdy-Beregi Bettina az EGT Finanszírozási Mechanizmus részleteit ismertette, illetve a CEEPUS és Erasmus+ programok újdonságairól is szó volt.

Az egyes programoknak januártól kezdődően dedikált információs napjai várhatók, melyeken a Virtuális Egyetemi Hálózat is keresi majd a kapcsolódási pontokat a módszertan, tartalomfejlesztés és intézményi oktatási stratégiák területein.

Update: Az előadások prezentációi letölthetők erről a linkről.

2013. november 4. hétfő
by mveh
0 comments

XIV. eLearning Fórum

Az idei konferencia az aktuális oktatástechnológiai témákat tartja szem előtt, így a Moodlemoothoz hasonlóan szó lesz az OER-ről, az új eszközökről és a szokásos hazai jó gyakorlatok bemutatásáról. A keynote-ok tekintetében jelen lesz a Prezi és a Ustream is, illetve Dr. Komenczi Bertalan előadása biztosítja majd a délelőtti szakasz várhatóan magas színvonalát.

header-blogA délutáni szekciók pedig a pedagógus portfóliók részletes bemutatásáról, illetve a tanulás technológia környezetének megújulásáról szólnak majd.

Pár előadás absztraktja:

“Az online, webes tartalom kiterjesztése offline mobil alkalmazás segítségével kulturális örökségvédelmi és turisztikai területen. Az előadás bemutatja a két platform integrációjával kifejlesztett digitális gyűjtemények felfedezési lehetőségeit. A bemutatóban a webes tartalmat egy többnyelvű ikonográfiai gyűjtemény biztosítja, amelynek mobil kiterjesztését pedig a GUIDE@HAND hangos idegenvezető alkalmazás teszi lehetővé.”

– Márkus Zsolt László

“A mesterséges intelligencia használata az IKT által támogatott oktatásban hatékony támogatást nyújthat mind a tutoroknak, mind a tanulóknak, mind a tananyagfejlesztőknek a folyamatok hatékonyabbá tételében. Az I-tutor projekt kifejlesztett egy Moodle platformon, a közeljövőben szabadon elérhető szolgáltatáscsomagot, mely demonstrálja a robotok oktatási felhasználásának lehetőségeit. A kifejlesztett funkciók kísérletet tesznek arra, hogy megfeleljenek a tutorok és tanulók elvárásainak.”

– Zarka Dénes

Az egyelőre nem teljes program elérhető a konferencia oldalán.

2013. október 21. hétfő
by mveh
0 comments

A zárt intézmények találkozása a nyitott oktatással (videó)

Ulf-Daniel Ehlers, az EFQUEL elnöke mondja el ebben a rövid videóban, hogy az európai nyitott oktatás hogyan épülhet be a jelenlegi rendszerbe a hagyományosan zárt intézményi gondolkodásba, illetve, hogy ennek a folyamatnak milyen fontosabb lépéseit vannak.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

EFQUEL_Logo

2013. szeptember 4. szerda
by mveh
0 comments

A TafCity szeptemberi hírei

A projekt végére érve minden projekt partner sikeresen befejezte a pilot képzéseket. Mind a hat országban (Spanyolország, Portugália, Románia, Szlovénia, Egyesült Királyság és Magyarország) a képzésben résztvevők kifejezetten jóra minősítették mind a tananyagot, mind az oktatás módját, mind a megszerzett tudást.

tafcity-n3-1

A projekt alap célkitűzése, miszerint “egy olyan képzési program kialakítása és oktatása, amely megfelelő fókuszba helyezi az “Idősbarát városok” kezdeményezést, valamint fejleszti a turizmusban és a hozzá kapcsolódó szolgáltató szektorokban dolgozó emberek tudását és kompetenciáit annak érdekében, hogy az idős emberek is aktív részesei maradhassanak a társadalomnak és a helyi közösségeknek” maradéktalanul teljesültek.

Töltse le a teljes hírlevelet is.

2013. július 31. szerda
by mveh
0 comments

Nyilatkozat az eLearning fejlesztési irányairól – Kezdetek

computericons01

A 2013-as Moodlemoot egyik legfontosabb eredménye, hogy a második nap szakmai kerekasztala (a workshop teljes jelenlévő közönsége) megegyezett abban, hogy a felsőoktatási online tartalomfejlesztés, illetve az eLearning módszertani alkalmazási modelljei új irányelveket és megvalósítási tervet igényelnek, melyek aztán egy minőségbiztosítási folyamatként lennének illeszthetők az intézmények képzési stratégiájába. Ennek első lépése lesz egy olyan nyilatkozat, melyet Neumann János Számítógép-tudományi Társaság vezetésével azok a szakmai szereplők hoznak majd létre, akik a korábbi évek fejlesztéseit megvalósították és a folyamat részeit megfelelő mélységében ismerik.

A fősodorban a következő témák hangzottak el:

MOOCs?

A nap alaptémája a MOOC volt, azon belül is egy hazai változatának a kérdésköre. Létezhet-e itthon egy egyetemek által kreditált online tananyagtár, mely előre meghatározott minőségi szinten ingyenesen szolgáltat felsőoktatási tartalmakat a megfelelő online támogatással a háta mögött? Nemcsak a hazai oktatási piac apró mérete miatt, de magának a modellnek a kiforratlansága – és az ebből származtatható tanácstalanság – miatt a résztvevők egyik irányban sem mozdultak el a manapság legforróbb oktatástechnológiai kérdéskörben.

OER?

Másik alaptéma a szabadon elérhető oktatási tartalmak voltak, melyben kiderült, hogy az utóbbi időben (2007-2013) hazánkban fejlesztett többek között EU támogatású projektek kimenetei nagyon alacsony minőségben jelennek meg az azt szolgáltatni hivatott felületeken (pl. tankonyvtar.hu). Szabványok feleslegesen és rosszul értelmezett használatának eredményeképpen javarészt kép alapú és hiányos tartalommal megjelenő anyagok érhetőek csak el. Mivel az Európai Unió az Europe 2020 program oktatási területén erre külön figyelmet fordít (7/11-es pont), ezeket a tartalmakat magasabb minőségbe kell helyezni.

Felmérések

Abban is megegyeztek a jelenlévők, hogy egy átfogó felmérés is megelőzi majd a fejlesztési irányok kialakítását, mely a  hallgatói igényeket és szokásokat méri fel. Olyan tartalmak és oktatási módszerek kialakítása a cél, melyek igényszinten jelennek meg a tudásfogyasztói oldalon.

Adat / xAPI

A mérés nem áll erős lábakon a hazai online tartalmak mögött, pedig most kezd igazán aktuálissá válni a “tanulási mintázatok”, szokások, a “tapasztalat rögzítés” (xAPI, Tin Can) és “Big Data”  fogalmak alkalmazása az oktatás területén. Ezekhez azonban szabványosan kialakított mérési rendszerek kellenek, amik értelmezhető riportokon keresztül biztosítanak információkat az online tanulás hátteréről.

mLearning

A nagy mLearning hullám kezd elülni 2013 második felére, ezért alkalmasnak tűnik az időpont a módszerek stratégiába foglalásának. Milyen típusú tartalmak, milyen csatornákon és milyen célból? Az mLearning alapvető kérdései is kikerülhetetlenek a jelenlegi helyzetben.

2013. június 24. hétfő
by mveh
0 comments

2013 eLearning trendjei

A tavalyi MOOC, Social Learning és mLearning  vezényszavak az idei év első felében átadták a stafétát a Tin Can, az OER és Open Badges hármasának. Megjelent továbbá a Moodle 2.5-ös verziója, illetve június elsején az edX kiadta keretrendszerének forráskódját, hogy azt bárki szabadon beépíthesse képzési folyamatába.

Ezekkel a fogalmakkal találkozhatunk majd a Mooodlemoot 2013 konferencián is, ezért pörgessük végig címszavakban miről szólnak a hírek röviden.

Tin Can

A SCORM utódjaként kezelt új szabvány, mely az elődjéhez képest sokkal több információt gyűjt és kezel a tanulási folyamatokról. Nem csupán egyszerű státuszokat rögzít, hanem komplett tevékenységfolyamot képez a felhasználó minden aktivitásáról, amit nem csupán egy adott rendszerben tehet meg, hanem az internet adott pontján is “olvasottnak” jelölhet weboldalt, amit mint “megtanult” információként rögzít. Sok-sok kérdés merül merül fel vele kapcsolatban, mindenesetre egy nagy lépés a letérképezhető online tanulás, egy ún. tapasztalat-portfólió létrejötte felé.

Open Badges

Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, az Open Badges például az előbbiekben leírt tapasztalat-hálózat egyes eleminek megléte esetén egy szabványos bizonyítvány ad az adott készség meglétéről. Mindez egyszerűbben olvasható a fejlesztő (Mozilla) oldalán:

“Az Open Badge az interneten elsajátítható képzések általános jutalmazási rendszere. Ha valaki letesz egy vizsgát mondjuk a p2pu weboldalán, akkor egy jelvényt kap. Az Open Badge Infrastructure a jelvények kiadásához, megszerzéséhez és gyűjtéséhez adnak technológiai leírást, API-készletet és infrastruktúrát.”

Moodle 2.5

Sok-sok újítás és finomítás mellett fontos, hogy ebben a verzióban már dolgozhatunk az előbbiekben említett kitűzőkkel. Az adminisztrációs menüben kaptak külön felületet a badge-k, melyeket már beépíthetünk saját képzéseinkbe is. Emellett a Moodle megkapta első natív Bootstrap keretre épülő eszközfüggetlen témáját a Clean-t, ami szintén egy bátrabb lépés a Moodle rendszer technológiai értelemben vett nagykorúsága felé. A Moodle így rugalmassá válik és telefonokon és táblagépeken is használhatóvá válik.

OER

Az OER mozgalom már jelen egy jó ideje az oktatási színtéren, de az utóbbi hónapokban részben a MOOC-ok térhódításának köszönhetően a szabad hozzáférésű tartalmakat is egyre nagyobb figyelem veszi körül. Az üzleti modellek keresése folyamatban, és a Boundless vs. amerikai kiadók harca pedig jelzi, hogy az oktatásnak is reagálnia kell a film és zenei iparágakban már régebben zajló értékesítési folyamatokra.

Opensource edX

Az edX május elején jelentette be, hogy a nyár elején elérhetővé teszik a MOOC rendszerük forráskódját.

edx-logo

A Python alapokra épülő rendszer a Stanford egyetem korábbi rendszeréhez hasonló (a Class2Go-hoz), melynek fejlesztésével leálltak az edX javára, ám az ingyenes tutorial kurzusokért érdemes regisztrálni, hogy képet kaphassunk az új kurzusok mögött álló rendszerekről.

2013. június 3. hétfő
by mveh
0 comments

Meghívó 2013 évi közgyűlésre

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

mvehe-kozgyules-headert

Tárgy: Közgyűlési Meghívó

Tisztelt Tagtársunk!

Alulírottak, mint a Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület elnökségének tagjai ezúton értesítjük Önt arról, hogy az egyesület éves rendes közgyűlését

2013. év június hó 17. napján 11 órai kezdettel 

tartja

Miskolc, Egyetemváros, eLearning Centrum, E/7 épületében,

mely közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívjuk Önt, mint az egyesület tagját.

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. elnök választás;
 2. alelnökök választása;
 3. ügyvezető titkár lemondásának tudomásul vétele, ügyvezető titkár megválasztása;
 4. alapszabály módosítása, az új törvényi szabályozás figyelembevételével;
 5. tagfelvételi kérelmek elbírálása;
 6. székhelyhasználathoz hozzájárulás beszerzése;
 7. jelentés a 2012. évi költségvetés teljesítéséről;
 8. tárgyévi költségvetési terv elfogadása;
 9. közhasznúsági jelentés elfogadása;
 10. előző évi beszámoló elfogadása;
 11. felügyelő szerv választása,
 12. rendezvényterv elfogadása;
 13. egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések;
 14. Projektbemutatás: tafcity.eu

Tájékoztatom, hogy az Egyesület alapszabálya értelmében közgyűlés előtt legalább 8 nappal korábban a meghívóban utalt napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, a döntéshez szükséges dokumentumokat Önhöz el fogjuk juttatni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 tag jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés

helyszíne:

Miskolc, Egyetemváros, eLearning Centrum, E/7 épületében,

időpontja:

2013. év június hó 17. napján 11:30 órai kezdettel

Tájékoztatjuk, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes és a meghívóban közölt napirendek tekintetében minden tagra érvényes határozatokat hozhat.

Miskolc, 2013. június 03.

2013. június 3. hétfő
by mveh
0 comments

TafCity hírek – május

A TAFCity projekt végeredményeként  kialakításra kerül egy egységes, öt nyelvű támogatott blended learning tananyag, amely az Idősbarát Városok fontosságát, lehetőségeit, kialakításuk és minősítésük követelményeit és magát az Egészségügyi Világszervezet által indított kezdeményezés eredményeként  létrejött hálózat tevékenységét hivatott megismertetni az érdeklődőkkel és a projekt célcsoportjaival.

tafcity-n2-1

A Fatimában tartott projekt meeting óta eltelt időben a partnerek megkezdték a tananyag kialakítását, a közös részek fordítását és a helyi sajátosságokat figyelembe vevő tananyagrészek megírását. 2013 év február és június között a partnerek fokozatosan (legelőször Spanyolországban, majd legutoljára az Egyesült Királyságban) megkezdték a tananyag pilot képzését és a képzési tapasztalatok összegyűjtését.

A teljes hírlevelet itt töltheti le: Hírlevél