HuEUN | MVEHE

Hungarian eUniversity Network | Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület

Meghívó 2013 évi közgyűlésre

| 0 comments

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

mvehe-kozgyules-headert

Tárgy: Közgyűlési Meghívó

Tisztelt Tagtársunk!

Alulírottak, mint a Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület elnökségének tagjai ezúton értesítjük Önt arról, hogy az egyesület éves rendes közgyűlését

2013. év június hó 17. napján 11 órai kezdettel 

tartja

Miskolc, Egyetemváros, eLearning Centrum, E/7 épületében,

mely közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívjuk Önt, mint az egyesület tagját.

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. elnök választás;
 2. alelnökök választása;
 3. ügyvezető titkár lemondásának tudomásul vétele, ügyvezető titkár megválasztása;
 4. alapszabály módosítása, az új törvényi szabályozás figyelembevételével;
 5. tagfelvételi kérelmek elbírálása;
 6. székhelyhasználathoz hozzájárulás beszerzése;
 7. jelentés a 2012. évi költségvetés teljesítéséről;
 8. tárgyévi költségvetési terv elfogadása;
 9. közhasznúsági jelentés elfogadása;
 10. előző évi beszámoló elfogadása;
 11. felügyelő szerv választása,
 12. rendezvényterv elfogadása;
 13. egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések;
 14. Projektbemutatás: tafcity.eu

Tájékoztatom, hogy az Egyesület alapszabálya értelmében közgyűlés előtt legalább 8 nappal korábban a meghívóban utalt napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, a döntéshez szükséges dokumentumokat Önhöz el fogjuk juttatni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 tag jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés

helyszíne:

Miskolc, Egyetemváros, eLearning Centrum, E/7 épületében,

időpontja:

2013. év június hó 17. napján 11:30 órai kezdettel

Tájékoztatjuk, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes és a meghívóban közölt napirendek tekintetében minden tagra érvényes határozatokat hozhat.

Miskolc, 2013. június 03.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!