HuEUN | MVEHE

Hungarian eUniversity Network | Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület

Nyilatkozat az eLearning fejlesztési irányairól – Kezdetek

computericons01

A 2013-as Moodlemoot egyik legfontosabb eredménye, hogy a második nap szakmai kerekasztala (a workshop teljes jelenlévő közönsége) megegyezett abban, hogy a felsőoktatási online tartalomfejlesztés, illetve az eLearning módszertani alkalmazási modelljei új irányelveket és megvalósítási tervet igényelnek, melyek aztán egy minőségbiztosítási folyamatként lennének illeszthetők az intézmények képzési stratégiájába. Ennek első lépése lesz egy olyan nyilatkozat, melyet Neumann János Számítógép-tudományi Társaság vezetésével azok a szakmai szereplők hoznak majd létre, akik a korábbi évek fejlesztéseit megvalósították és a folyamat részeit megfelelő mélységében ismerik.

A fősodorban a következő témák hangzottak el:

MOOCs?

A nap alaptémája a MOOC volt, azon belül is egy hazai változatának a kérdésköre. Létezhet-e itthon egy egyetemek által kreditált online tananyagtár, mely előre meghatározott minőségi szinten ingyenesen szolgáltat felsőoktatási tartalmakat a megfelelő online támogatással a háta mögött? Nemcsak a hazai oktatási piac apró mérete miatt, de magának a modellnek a kiforratlansága – és az ebből származtatható tanácstalanság – miatt a résztvevők egyik irányban sem mozdultak el a manapság legforróbb oktatástechnológiai kérdéskörben.

OER?

Másik alaptéma a szabadon elérhető oktatási tartalmak voltak, melyben kiderült, hogy az utóbbi időben (2007-2013) hazánkban fejlesztett többek között EU támogatású projektek kimenetei nagyon alacsony minőségben jelennek meg az azt szolgáltatni hivatott felületeken (pl. tankonyvtar.hu). Szabványok feleslegesen és rosszul értelmezett használatának eredményeképpen javarészt kép alapú és hiányos tartalommal megjelenő anyagok érhetőek csak el. Mivel az Európai Unió az Europe 2020 program oktatási területén erre külön figyelmet fordít (7/11-es pont), ezeket a tartalmakat magasabb minőségbe kell helyezni.

Felmérések

Abban is megegyeztek a jelenlévők, hogy egy átfogó felmérés is megelőzi majd a fejlesztési irányok kialakítását, mely a  hallgatói igényeket és szokásokat méri fel. Olyan tartalmak és oktatási módszerek kialakítása a cél, melyek igényszinten jelennek meg a tudásfogyasztói oldalon.

Adat / xAPI

A mérés nem áll erős lábakon a hazai online tartalmak mögött, pedig most kezd igazán aktuálissá válni a “tanulási mintázatok”, szokások, a “tapasztalat rögzítés” (xAPI, Tin Can) és “Big Data”  fogalmak alkalmazása az oktatás területén. Ezekhez azonban szabványosan kialakított mérési rendszerek kellenek, amik értelmezhető riportokon keresztül biztosítanak információkat az online tanulás hátteréről.

mLearning

A nagy mLearning hullám kezd elülni 2013 második felére, ezért alkalmasnak tűnik az időpont a módszerek stratégiába foglalásának. Milyen típusú tartalmak, milyen csatornákon és milyen célból? Az mLearning alapvető kérdései is kikerülhetetlenek a jelenlegi helyzetben.

Comments are closed.